O Nas – czym jest ekologia konserwatywna

Konserwatywni Ekolodzy to grupa osób wyłoniona z Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska.


To osoby o różnym zawodowym statusie, wiekszość pracowników uczelni (lub byłych pracowników), przyrodnicy, technicy, inżynierowie, humanisci, którzy w swoich poglądach i działaniach inspirują się etyką chrzescijanska, akceptują triadę wartosci  Stwórca – Człowiek – Stworzenie. Kładą priorytet w myśleniu o ekologii na środowisko życia człowieka od chwili jego poczęcia. Deklarujemy współpracę z ruchami pro-life, katolickimi ruchami ekologicznymi w kraju i za granicą. Pielęgnujemy dorobek przyrodników, konserwatywnych ekologów takich jak śp. prof. Jan Szyszko, Roger Scruton (Anglia) i innych wspaniałych myslicieli, którzy kryzys ekologiczny i ratunek swiata widzą w kryzysie moralnym, kryzysie duszy i potrzebie nawrócenia ekologicznego w tym kontekscie. Nie bez znaczenia jest dla nas dorobek: homilie i encykliki Papieza Jana Pawła II. Kontekst naszych działań, przemyśleń, projektów stanowi  także encyklika Laudato Si Papieza Franciszka.

Organizujemy sie ponieważ nie możemy zgodzić się na dominację nurtów liberalno-lewicowych w ruchu ekologicznym. Nie będziemy milczeć widząc wiele herezji wsród ekologów, szkodliwych i hamujacych rozwój człowieka, jego osobowości, poznania w imię rzekomej ochrony jego środowiska. Ekologia została zawładnięta przez ideologów, polityków i doktrynerów. Nie ma to nic wspólnego  z istotą problemu ekologicznego we współczesnym świecie. Nie prowadzi do rozwiązań problemów cywilizacji .To jest ekologizm, nowy format neomarksizmu. Mówimy Ekologia Tak – Ekologizm NIE.

Grupa ekologów konserwatywnych ciągle rozwija się. Zaczynamy od ponad 30 osób.
Liderem i Przewodniczacym grupy jest prof. Zbigniew  Witkowski, przyrodnik i biolog, były Wiceminister Srodowiska i byłyPrezes Zarządu Głównego PKE.
Wiceprzewodnicząca: prof. Katarzyna Sawicka-Kapusta. Sekretarze: dr inż. Tadeusz Kopta, inż. Jakub Stonawski i inni stanowiący  Kierownictwo Ekologii Konserwatywnej (EK) : prof. Andrzej Tomek, prof. Zbigniew Mirek, dr Grzegorz Chocian, oraz dr Zygmunt Fura