Żegnaj Przyjacielu, Ogród Rajski wzywa Ciebie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 maja odszedł od nas wieloletni członek Polskiego Klubu Ekologicznego, prof. dr hab. Andrzej Drożdż. Zoolog, ekolog, zootechnik, specjalista owczarstwa górskiego.

Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Zootechniki w Krakowie, wieloletni kierownik stacji badawczej owczarstwa górskiego w Bielance       Profesor był związany z Polskim Klubem Ekologicznym od początku jego powstania od 1980 roku, był jego czynnym działaczem, założycielem i Prezesem Koła Terenowego PKE w Rabce, członkiem Rady Naukowej. W swojej działalności na rzecz PKE, ochrony przyrody i środowiska dał się poznać jako niezwykle kompetentny specjalista, był człowiekiem przyjacielskim i bardzo życzliwym, Jego odejście pozostawia nas w głębokim smutku.

Ostatnie pożegnanie zmarłego odbędzie się we środę 24 maja o godz. 11 w domu pogrzebowym Karawan przy ul.Rakowickiej 26a w Krakowie.

W piątek 26 maja o godz.10.30 zostanie odprawiona Msza Święta w kościele Marii Magdaleny w Rabce a po niej o godz. 11 odprowadzimy Profesora na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Rabce. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Zarząd i Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Małopolska w Krakowie

Apel do ekologów .Apel Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska.

Tu chodzi o nasze Polskie interesy.Tu chodzi o patriotyzm ekologiczny

     Apel nasz kierujemy do  członków  ruchu ekologicznego. Do wyrażenia naszej opinii,apelu zostaliśmy sprowokowani  wystąpieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy na Szczycie Ziemi(COP 27) w  Szarm el-Szejk w Egipcie   oraz reakcją na to wystąpienie części aktywistów z ruchu ekologicznego

      Ani Greenpeace, ani WWF, a ni Pracownia na Rzecz…, ani też ekolodzy z Polskiego Klubu Ekologicznego z Warszawy dotąd nie zauważyli, że barbarzyńcy stoją u naszych granic. Palą, mordują, wysadzają rurociągi z gazem i w miejscach jego wydobycia, po prostu spalają miliardy metrów sześciennych tego cennego, nieodnawialnego paliwa. W tej sprawie nie słyszeliśmy ani nie widzieliśmy żadnego protestu, np. na budynku ambasady Rosji, ani przed nią tak jak to miało miejsce w i przed budynkiem Ministerstwa Środowiska, kiedy urzędował w nim znakomity ekolog i wybitny znawca zagadnień klimatycznych, Prof. dr hab. Jan Szyszko. Niektórzy ekolodzy zauważyli tylko swojego chłopca do bicia, kogo,? Oczywiście Naszego Prezydenta Andrzeja Dudę, który w cywilizowanym języku przedstawił dwie istotne kwestie. Z powodu wojny na Ukrainie cały świat ma poważny problem z podażą i ceną paliw oraz, że z powodu tej drastycznej zwyżki cen obywatele jego kraju tej zimy będą bardziej martwić się o ogrzewanie niż o klimat.

Czy powiedział nieprawdę? Nie. Ale naszym miejskim ,komfortowym ekologom (ciepełko zawsze będzie) jak zwykle właśnie nasza władza się nie podoba, niestety jak zwykle. Oto mamy niewątpliwe osiągnięcia w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych  , kiedy po upadku naszego przemysłu emisja dwutlenku węgla spadła o ponad trzydzieści procent. Najwięcej w Europie. Za to powinniśmy dostać wystarczającą ilość uprawnień do emisji tak, aby móc za te pieniądze spokojnie redukować udział węgla w energetyce. Ale Komisja Europejska sprawiedliwie dla Niemiec przyjęła, że obniżenie emisji zacznie się liczyć od 2005 r. A na dodatek zrobiła jeszcze dwa wyjątkowo niekorzystne dla nas posunięcia. W ogóle zmniejszyła ilość wolnych uprawnień do emisji i dała je bankom . Banki są od zarabiania pieniędzy, a nie od ekologii więc zaczęły grać emisjami na giełdzie łupiąc państwa, które muszą je wykupić aby produkować energię. Oczywiście, kto najbardziej stracił? Polska, bo tradycyjnie opierała swoją energetykę na węglu i z takim bagażem weszła do Unii. Czy któryś z ekspertów zauważył, że to niesprawiedliwe? Nie słyszeliśmy…

Dzisiaj jesteśmy nadal szykanowani przez Komisję. Czy członkowie PKE z Warszawy wiedzą, że Niemcy wywalczyły sobie w Unii derogację na spalanie węgla brunatnego? Nie wiedzą? Niemcy w budują właśnie nową kopalnie odkrywkową i nie przejmują się, bo mają derogację. A Polska? Polska musi płacić kary za spalanie węgla.

Polska w ambitnym planie naszej wersji zielonego ładu przedstawiła wystarczająco bogaty program inwestycji antywęglowych licząc na przyznanie nam środków finansowych, które sami pożyczyliśmy, płacąc za to już ratę spłaty. Tymczasem dwa państwa UE – Niemcy i Francja z tytułu tych środków dostały już ponad 90% wszystkich pieniędzy, na pozostałe państwa zostało mniej niż 10% , w tym na Polskę 1,7%. Te liczby jakoś nie zwróciły uwagi ani nie spowodowały komentarza ekologów z Warszawy. Dlaczego? Może dlatego, że nie wypada, bo są grantobiorcami środków finansowych z UE.?

Grzmią, że Polska nie ocieplała ludziom domów i dlatego będą marznąć i płacić. Czyżby nie słyszeli o zjawisku ubóstwa energetycznego, które dotyka przynajmniej połowę Polaków żyjących na prowincji (tzn. poza Warszawą)?

Na to wszystko jest kilka przysłów „z pustego i Salomon nie naleje”. To właśnie wojna wymusiła na nas radykalną zmianę priorytetów budżetowych i „Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy”. Cala Europa jest w tej samej sytuacji. Samoloty nie latają do Brukseli bo obsługa lotnisk w Belgii protestuje z powodu zwyżki cen paliw. We Francji znowu uruchomiły się żółte kamizelki a inne kraje UE z niepokojem patrzą w przyszłość po cichu podzielając słowa Naszego Prezydenta,

Tu w Krakowie w Polskim Klubie Ekologicznym w Małopolsce jesteśmy patriotami i widzimy co się wokół nas dzieje. Wojna u naszych granic i skrajny brak solidarności w UE postawiły Polskę w skrajnie trudnej sytuacji. Prezydent Duda nie kłamał, nie konfabulował lecz powiedział jaka jest prawda.

Można mieć inne zdanie ale to nie Nasz Prezydent prowadzi wojnę, kłamie na oczach wszystkich w sprawie uzgodnienia porozumienia w sprawie pieniędzy i nie chowa się za innymi. Jest taki jak większość z nas, jest Polakiem z krwi i kości. I za to tu w Krakowie Mu dziękujemy.

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Prezes Zarządu Okręgu Małopolska PKE,b.Wiceminister Srodowiska,

Współzałożyciel PKE w 1980 r

Przewodniczący Rady Naukowej PKE Małopolska                                      

   dr Zygmunt Fura      

(współzałozyciel PKE w  1980 r)                                                          

Stanowisko PKE w sprawie tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY –OKRĘG MAŁOPOLSKA

Zarząd Okręgu 30-007 Kraków.Al.Słowackiego 30 www.pkeko.plwww.ekologia-konserwatywna.pl

                                 adres do korespondencji : 30 -960 Kraków 1 skr  151                             

                                 tel 690 948 966     email :kontakt@pke-krakow.pl

Kraków 23.10.2022             L.dz 12/10/2022
Wielce Szanowny Pan Prof. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Stanowisko w sprawie tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej

Szanowny Panie Prezydencie,

Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka to niezwykle ważne przedsięwzięcie dla Miasta Krakowa, od dawna planowane i stanowiące element III obwodnicy. Ich budowa pozwoli na radykalne działania ograniczające i uspakajające ruch samochodowy w mieście. Ich ekologiczna i funkcjonalna rola oraz przewaga ma o wiele większe znaczenie niż straty z tytułu przecięcia lasu łęgowego, gdzie straty takie nawet w warunkach miejskich zawsze można kompensować. Mieszkańcy Sródmieścia Krakowa zamiast powietrzem oddychają spalinami i wyprowadzenie stamtąd ruchu samochodowego jest koniecznością. Nie da się tego uczynić inaczej jak poprzez budowę zewnętrznego układu drogowego i jednocześnie przemian jakie są konieczne, w tym sukcesywne wprowadzanie ruchu uspokojonego, Strefy Czystego Transportu oraz uzupełniania sieci transportu zbiorowego i rowerowego. Zmiany te jednak wymagają koordynacji pomiędzy programami i projektami a także ulepszenia procesu konsultacji publicznych – wydłużenie czasu konsultacji, dyskusja z grupami problemowymi (fokusowymi) a nie dawanie pola do działania jedynie grupom nacisku, przygotowanie zrozumiałych materiałów do konsultacji publicznych itd.

       W projektowaniu inwestycji liniowych często występuje dylemat kosztem jakich wartości ekologicznych należy chronić wartości ważniejsze. Z takim dylematem mamy do czynienia w przypadku przecięcia lasu łęgowego. PKE zawsze w przeszłości domagał się budowy tunelu pod Rudawą i wzgórzem Bł. Bronisławy, aby chronić te rekreacyjne tereny. Natomiast nigdy nie było mowy o tunelu pod Wisłą. PKE nie kwestionuje budowy tunelu pod Wisłą, ale muszą być wyjaśnione problemy z dopuszczalnymi pochyleniami linii tramwajowej i dróg oraz ich węzłami. Zwracamy także uwagę, że tunel także całkowicie nie eliminuje zagrożeń ekologicznych, zwłaszcza gdy jest wykonywany metodą odkrywkową. Podobny obszar przecina obiekt mostowy zlokalizowany w ciągu drogi ekspresowej S-7 po stronie wschodniej Krakowa. Argumenty techniczne podawane przez inż. Migdała dotyczące dopuszczalnych pochyleń tras są racjonalne i muszą być uwzględnione.
W tym przypadku nie ma możliwości ominięcia lasu łęgowego i projektowane trasy muszą go przeciąć. Tak jak już wspomniano straty takie należy kompensować w ramach Krakowa.
Nie należy traktować niniejszego stanowiska jako ostatecznego a takie przedstawimy po zapoznaniu się z projektem. Z tej racji liczymy na udostępnienie projektu tras do naszej szczegółowej analizy.Deklarujemy ponadto udział naszych ekspertów,wysokiej klasy fachowców przy konsultacji zamierzonego przedsięwziecia. Z wyrazami szacunku Przewodniczący Rady Naukowej PKE Małopolska           Prezes Zarzadu PKE Małopolska                                dr Zygmunt Fura                                                                 Prof.dr hab .Zbigniew Witkowski

Wytrzymałem aż 2 godziny bajdurzenia. Gdzie ? w UJ.

Felieton dr Zygmunta Fury

Wybrałem się na ten kongres. ECO KONGRES. I po godzinie wyszedłem po pierwszej prezentacji – show w wykonaniu aktywistki, “ekolożki”, influencerki. Tłumaczyła się z tego określenia i powiedziała, że promuje określenie światozmieniacz. Słuchałem, jak ona i inne jej sekciarskie bratnie dusze zmieniają świat. Wszystko to znamy – tą filozofię strachu, że jest już za pięć dwunasta, że giniemy, że jest nas za dużo, że za dużo jemy – oczywiście mięsa, i znowu te krowy i świnie zgubią świat. W swoim życiu przeżyłem już chyba 2 końce świata. Raporty Klubu Rzymskiego – Granice wzrostu – na nic się nie przydały. Przeżyłem ocieplenie klimatu, wiele kontrowersji nawet wśród noblistów ale nie u tej ekolożki. Sprytnie manipulowała faktami, i dalej straszyła. W kolanie miała dziurę, chyba tam sobie dla ochłodzenia umieściła klimę… No i co jeszcze. A no to, że wychowuje dwójkę dzieci ze swoim partnerem. Chwała jej. Oraz, że jeździ samochodem. Nie powiedziała czy elektrykiem, czy na słońce, czy na wiatr. I co jeszcze? – że przejęła domek na Warmii. I co jeszcze? – że pożera kiełki, nie pożera mięsa, itd, itp. Pochwaliła się także, że jej koleżanka przerwała studia żeby walczyć o klimat. Chyba lepiej na tym wychodzi niż ciężkie studia, laboratoria, nie daj Bóg. A tu frajda, strajki klimatyczne, wesołe życie eko-hippisa. Zdzierżyłem do końca żeby wysłuchać skąd ta influencerka czerpie wiedzę – m.in. z Krytyki Politycznej, podała również inne zródła lewackich publicystów. Dotrwałem do końca jej bajdurzenia i jej transowego uniesienia. I wyszedłem… Z żalem zostawiłem na sali Audytorium Maximum (gdzie pomieści się około 1000 osób – zobaczyłem niewiele ponad 60, w tym wystraszona młódź, chyba dostała wolne w szkołach). Ubolewam, że moja uczelnia UJ, gdzie kończyłem chemię i fizykę (3 lata studiow jako drugi fakultet), broniłem doktorat z chemii, akceptuje i toleruje takie bajdurzenie bezeceństwa. no tak, UJ skręca w lewo, w lewactwo, a dalej to już skrętu kiszek można dostać. Dziwię się, że poważne instytucje – ba! – nawet fundusze do takich “eko-kongresów ” swoje trzy grosze i pieniądze chyba dorzucają… Taki UJ to nie moje klimaty, nie moje eko-klimaty. Ubolewam, że w UJ są wydziały takie, jak chemia, chemia środowiska, biologia. Taki tęczowy kogel-mogel… I już nie dziwię się, że w rankingu uczelni w świecie jesteśmy w czwartej setce. Tak sobie pomyślałem i poszedłem w miasto walnąć sobie z kolega Krzysztofem piećdziesiątkę. W cafe Magia. Ulżyło mi na chwilę. No, ale przecież w takim magicznym sztosie nie mogę ciągle się odtruwać od takich bredni. Pozostała mi moja Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego – oby do kolejnej ekodebaty. Chcę zmieniać świat w ten sposób i Boże uchroń nas od swiatosćiemniaczy, którzy nawet w UJ się wkręcą. U nas w PKE nie – non possumus.

Ekodebata – Ekologia Konserwatywna, cz. 4

W Ogrodzie Stwórcy: Człowiek-Pielgrzym-Krajoznawca-Turysta, (spotkanie pro memoriam  ś.p Prof. Jana Szyszko).

Organizatorzy: Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Fundacja Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologiczej, Polski Klub Ekologiczny 1980-Kraków.

Moderator: Krzysztof Witkowski

Scenariusz filmu: dr Zygmunt Fura

Edycja i montaż: Paweł Fura (FuratorTV)

Partnerzy debaty:

Profesora wspominają;

        Prof.Roman Niżnikowski,zootechnik,Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego,Prezes Stowarzyszenia

         na Rzecz Zrównowazonego Rozwoju Polski im.Prof. Jana Szyszko

        dr Zygmunt Fura-Przewodniczacy Rady Naukowej PKE-Małopolska

        Prof. Andrzej Tomek ,leśnik Uniwersytet Rolniczy Kraków

       Prof. Zbigniew Witkowski,Prezes Zarządu Okręgu PKE Małopolska

Ekodebata – Ekologia Konserwatywna, cz. 3

W Ogrodzie Stwórcy: Człowiek-Pielgrzym-Krajoznawca-Turysta, (spotkanie pro memoriam  ś.p Prof. Jana Szyszko).

Organizatorzy: Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Fundacja Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologiczej, Polski Klub Ekologiczny 1980-Kraków.

Moderator: Krzysztof Witkowski

Scenariusz filmu: dr Zygmunt Fura

Edycja i montaż: Paweł Fura (FuratorTV)

Partnerzy debaty:

Wystąpienie Prof. dr hab. Zbigniewa Mirka, botanika,członka Panstwowej Rady Ochrony Przyrody

Ekodebata – Ekologia Konserwatywna, cz. 2

W Ogrodzie Stwórcy: Człowiek-Pielgrzym-Krajoznawca-Turysta, (spotkanie pro memoriam  ś.p Prof. Jana Szyszko).

Organizatorzy: Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Fundacja Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologiczej, Polski Klub Ekologiczny 1980-Kraków.

Moderator: Krzysztof Witkowski

Scenariusz filmu: dr Zygmunt Fura

Edycja i montaż: Paweł Fura (FuratorTV)

Partnerzy debaty:

Wystąpienie Prof. dr hab.Zbigniewa Witkowskiego,biologa, b. Wiceministra Środowiska, aktualnie Prezesa Zarządu Okregu PKE Małopolska,członka Panstwowej Rady Ochrony Przyrody

Ekodebata – Ekologia Konserwatywna, cz. 1

W Ogrodzie Stwórcy: Człowiek-Pielgrzym-Krajoznawca-Turysta, (spotkanie pro memoriam  ś.p Prof. Jana Szyszko).

Organizatorzy: Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Fundacja Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologiczej, Polski Klub Ekologiczny 1980-Kraków.

Moderator: Krzysztof Witkowski

Scenariusz filmu: dr Zygmunt Fura

Edycja i montaż: Paweł Fura (FuratorTV)

Partnerzy debaty:

Przed merytoryczną debatą odbyła się część uroczysta – wręczenie nominacji nowych członków Rady Naukowej PKE, oraz odznaczenie Medalami 40-lecia PKE. Wystąpienie gościa specjalnego debaty Dyrektora Naczelnego Lasów Państwowych, Pana Józefa Kubicy. Zapraszamy!