Stanowisko PKE w sprawie tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY –OKRĘG MAŁOPOLSKA

Zarząd Okręgu 30-007 Kraków.Al.Słowackiego 30 www.pkeko.plwww.ekologia-konserwatywna.pl

                                 adres do korespondencji : 30 -960 Kraków 1 skr  151                             

                                 tel 690 948 966     email :kontakt@pke-krakow.pl

Kraków 23.10.2022             L.dz 12/10/2022
Wielce Szanowny Pan Prof. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Stanowisko w sprawie tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej

Szanowny Panie Prezydencie,

Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka to niezwykle ważne przedsięwzięcie dla Miasta Krakowa, od dawna planowane i stanowiące element III obwodnicy. Ich budowa pozwoli na radykalne działania ograniczające i uspakajające ruch samochodowy w mieście. Ich ekologiczna i funkcjonalna rola oraz przewaga ma o wiele większe znaczenie niż straty z tytułu przecięcia lasu łęgowego, gdzie straty takie nawet w warunkach miejskich zawsze można kompensować. Mieszkańcy Sródmieścia Krakowa zamiast powietrzem oddychają spalinami i wyprowadzenie stamtąd ruchu samochodowego jest koniecznością. Nie da się tego uczynić inaczej jak poprzez budowę zewnętrznego układu drogowego i jednocześnie przemian jakie są konieczne, w tym sukcesywne wprowadzanie ruchu uspokojonego, Strefy Czystego Transportu oraz uzupełniania sieci transportu zbiorowego i rowerowego. Zmiany te jednak wymagają koordynacji pomiędzy programami i projektami a także ulepszenia procesu konsultacji publicznych – wydłużenie czasu konsultacji, dyskusja z grupami problemowymi (fokusowymi) a nie dawanie pola do działania jedynie grupom nacisku, przygotowanie zrozumiałych materiałów do konsultacji publicznych itd.

       W projektowaniu inwestycji liniowych często występuje dylemat kosztem jakich wartości ekologicznych należy chronić wartości ważniejsze. Z takim dylematem mamy do czynienia w przypadku przecięcia lasu łęgowego. PKE zawsze w przeszłości domagał się budowy tunelu pod Rudawą i wzgórzem Bł. Bronisławy, aby chronić te rekreacyjne tereny. Natomiast nigdy nie było mowy o tunelu pod Wisłą. PKE nie kwestionuje budowy tunelu pod Wisłą, ale muszą być wyjaśnione problemy z dopuszczalnymi pochyleniami linii tramwajowej i dróg oraz ich węzłami. Zwracamy także uwagę, że tunel także całkowicie nie eliminuje zagrożeń ekologicznych, zwłaszcza gdy jest wykonywany metodą odkrywkową. Podobny obszar przecina obiekt mostowy zlokalizowany w ciągu drogi ekspresowej S-7 po stronie wschodniej Krakowa. Argumenty techniczne podawane przez inż. Migdała dotyczące dopuszczalnych pochyleń tras są racjonalne i muszą być uwzględnione.
W tym przypadku nie ma możliwości ominięcia lasu łęgowego i projektowane trasy muszą go przeciąć. Tak jak już wspomniano straty takie należy kompensować w ramach Krakowa.
Nie należy traktować niniejszego stanowiska jako ostatecznego a takie przedstawimy po zapoznaniu się z projektem. Z tej racji liczymy na udostępnienie projektu tras do naszej szczegółowej analizy.Deklarujemy ponadto udział naszych ekspertów,wysokiej klasy fachowców przy konsultacji zamierzonego przedsięwziecia. Z wyrazami szacunku Przewodniczący Rady Naukowej PKE Małopolska           Prezes Zarzadu PKE Małopolska                                dr Zygmunt Fura                                                                 Prof.dr hab .Zbigniew Witkowski