Kronika. U zarania PKE 1980-1983

W jubileuszowym roku na 40 lecie PKE, przy ogromnym nadludzkim wysiłku wydaliśmy historię PKE – Polskiego Klubu Ekologicznego, pierwszego niezależnego stowarzyszenia ekologicznego w Bloku Wschodnim. Autor to jeden z najwspanialszych dziennikarzy red. Stefan Maciejewski -sędziwy już pan bo 85 letni. Ale jak sam mówi zdążył to napisać i zostawić pokoleniu. Red. Maciejewski ma mandat moralny żeby historię PKE napisać, bo jest twórcą PKE. Jeden z trzech żyjących twórców, ze ścisłej grupy organizacyjnej. Ja Stefanowi towarzyszyłem od chwili utworzenia PKE. To piękne dzieło wydane w pięknej oprawie, twarda okładka – ponad 330 stron, fakty, historia, dokumenty, zdjęcia, odezwy, memoriały, petycje, listy protestacyjne. Opisuje pierwsze 3 lata PKE – najgorętsze i bardzo znaczące dla pozycji PKE. To ważny dokument dla tych wszystkich którzy w PKE byli, tworzyli i w roku 1980 stali po właściwej stronie. Nawet dla tych którzy pózniej doszli, nie znają historii PKE, jego etosu. Tto trzeba znać. Kraków jest kolebką PKE. PKE Małopolska ceni i chroni historie PKE. Kronika obejmuje gorace lata dla PKE 1980-1983. Dokumentacja tworzenia podstawowych dokumentów, jak deklaracji ideowej i statutu. Memoriały do Sejmu, Władz Polski, Krakowa, historyczne z podpisami. Można więc zorientować się o osobach, naukowcach, którzy dzisiaj ci żyjący są rektorami, znaczącymi naukowcami. Wówczas w roku 1980 byli z nami, byli po właściwej stronie. To cenny dokument. Pokazuje równocześnie jak, i w jakim kierunku dzisiaj PKE tak zróżnicowany odszedł od wielu istotnych założen,jego historycznej roli. Założyciele PKE ,ci żyjący z łezką w oczach wspominaja te czasy i wymieniaja refleksje. Trochę jest żalu. Trzeba powrócić do zródeł PKE, jego deklaracji ideowej i etosu. To jest możliwe za sprawą Krakowa żyjącej grupy twórców PKE.

W 1983 roku PKE liczył ok. 3 tys.członków, i miał struktury w kazdym województwie. Jego siłą była Rada Naukowa, kierował nią Prof. Andrzej Manecki, dzisiaj w Małopolsce. Ja mam okazję kontynuowac jego dzieło.

Ksiązka wydana w serii pilotażowej. Będą dodruki. Najpierw książka trafi do tych którzy byli u zarania PKE, trafi do bibliotek także w świecie.

Ci, którzy chcą nabyć książkę proszę o kontakt najlepiej telefoniczny 690 948 966 lub email : kontakt@pke-krakow.pl.

W pierwszym rzędzie otrzymają ci, którzy w tej książce są wymienieni. Ci, którzy w latach 1980-1983, -1985 tworzyli PKE. Wydaniem – dodrukiem i dystrybucją Kroniki zajmuje się Fundacja Miedzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej (www.intereko-instytut.pl). Bedziemy wdzięczni za finansowe wsparcie nas i wzmocnienie funduszu wydawniczego. Nr konta: 94 1540 1115 2044 5735 9937 0003

Wspólnota która zapomina o swojej przeszłosci i historii nie ma przyszłosci.

dr Zygmunt Fura, jeden z twórców PKE. W latach 1980-1988 w kierownictwie władz PKE, także b.Prezes Zarzadu Okręgu Małopolska PKE. Aktualnie Przewodniczacy Rady Naukowej PKE Małopolska.

Ratujmy Uzdrowisko Solec Zdrój. Czy miejscowe władze muszą tolerować bezprawie ?

PKE

Polski Klub Ekologiczny,organizacja z 40-letnia tradycją ma w swoich statutowych działaniach ochronę zdrowia,promowanie i ochronę miejsc,gdzie to zdrowie się odbudowuje,miejsc rehabilitacji i powrotu do zdrowia-czyli uzdrowisk także. Tak ratowaliśmy i upominaliśmy się o stan uzdrowisk w wielu miejscach Polski. uważamy bowiem ze są to miejsce szczególnie ważne dla każdego Polaka.

Szczególnie ważne zwłaszcza w okresie pandemii i po okresie pandemii,kiedy ze zwiększona mocą będzie trzeba korzystać z uzdrowisk. Stan uzdrowisk w Polsce jest fatalny. Niszczą je smog,developerzy nieuzasadnione inwestycje przemysłowe ,niszczy je także nieudolność władz takze lokalnych.

      Niepokoją nas zagrożenia jakie mogą spotkać Uzdrowisko w Solcu Zdroju. Solec Zdrój to uzdrowisko unikalne w skali światowej, ze swoja szacowaną na ponad 2 miliony lat wodą lecznicza,posiadającą najwyższe stężenie bioaktywnych związków siarki. uzdrowisko cenne dla ochrony i ratowania zdrowia Polaków. Uzdrowisko,które może stać się mekką dla turystów zagranicznych, gdzie może rozwijać się zagraniczna turystyka lecznicza i dostarczać tak potrzebnych dla tej miejscowości finansów.

                                                         Bijemy na alarm,ratujmy uzdrowisko Solec Zdrój.!!!

Miejscowe władze gminy Solec Zdrój i powiatu Busko Zdrój przed kilku laty wydały zgodę na budowę elektrowni kogeneracyjnej i uznały, że w tej sprawie wszystko jest w porządku. Naszym zdaniem obie jednostki administracji terenowej źle zinterpretowały przepisy prawa i dzięki temu obie wydały pozytywną decyzję w sprawie tej inwestycji.

Uważamy bowiem -PKE-, że mamy do czynienia nie z lokalnym źródłem produkującym energie elektryczną i cieplną ale z obiektem przemysłowym, którego budowa to kolejny już krok w kierunku utraty przez gminę statusu uzdrowiska, o czym poinformował wójta gminy Minister Zdrowia.

Zgodnie z prawem uzdrowiskowym na terenie strefy A uzdrowiska wolno lokować jedynie obiekty sanatoryjne, turystyczne i niezbędne towarzyszące jak baseny, tężnie, pijalnie wód mineralnych itp. Nie wolno natomiast lokować tam obiektów przemysłowych, a takim obiektem jest wspomniana elektrociepłownia.

Elektrociepłownia to nie rury dostarczające gaz lub ciepłą wodę a także instalacje przekaźnikowe lub rozrządowe dla tych instalacji , jak sugeruje to w uzasadnieniu swojej decyzji Starosta Buski. Ten obiekt nie przekazuje energii lecz ją produkuje.

Ani gmina ani też starostwo powiatowe w Busku Zdroju , czy instancje odwoławcze za wyjątkiem Ministra Zdrowia, nie zauważyły, że produkcja prądu elektrycznego nie jest konieczna dla funkcjonowania obiektów sanatoryjnych właściciela siłowni. Wystarczy podłączyć się do sieci o odpowiedniej mocy i wszelkie zapotrzebowanie na energię byłoby zabezpieczone. Czy nie należy postawić w Solcu Zdroju na fotowoltaike,panele słoneczne,pompy cieplne. Taka energetyka jest lansowana przez Rząd RP Na taka energetykę można zdobyć odpowiednie fundusze.

                             Dlaczego zatem potrzebna jest elektrownia lokalizowana w strefie A uzdrowiska?

Ponadto w aktach sprawy znajduje się ekspertyza naukowców z AGH w Krakowie, która wskazuje na istotne przekroczenie norm hałasu w trakcie pracy elektrowni. To kolejny sygnał nieprawidłowości, które zauważyliśmy w procesie decyzyjnym.

Podsumowując stwierdzamy, że proces stanowienia prawa w przypadkach takich jak obszary szczególnie chronione jakimi są strefy A chroniące centrum leczenia uzdrowiskowego wymaga szczególnej staranności przy podejmowaniu decyzji administracyjnych. Naszym zdaniem takiej staranności zabrakło przy analizowaniu dokumentów opisujących omawianą inwestycję. Jej pomysłodawca i przyszły użytkownik nie złożył oświadczenia, że nie będzie w przyszłości sprzedawać prądu do sieci. Właściciel elektrowni zapewne to zrobi a wówczas poniesie ewentualnie karę grzywny za ulokowanie obiektu przemysłowego w strefie A uzdrowiska.

Polski Klub Ekologiczny zwraca uwagę też na ważny dla uzdrowiska park zdrojowy, który na mocy prawa uzdrowiskowego (strefa A uzdrowiska Solec Zdrój), prawa dotyczącego ochrony obiektów zabytkowych (założenie parkowe z układem wodnym i małą architekturą, XIX,XX w.) oraz prawa o ochronie przyrody (park krajobrazowy i ew. pomniki przyrody) powinien podlegać szczególnej ochronie prawnej. Jest to zatem cenny obiekt historyczny, który wymaga pieczołowitej konserwacji całego obiektu jak i poszczególnych jego elementów.

Tymczasem nawet pobieżna analiza map Parku Zdrojowego z ogólnie dostępnej mapy oraz wygenerowanych pokazuje istotne zmiany obszaru zieleni wysokiej Wynika stąd, że znaczny ubytek powierzchni zieleni wysokiej w ciągu kilku lat na terenie Parku odbywał się zbyt szybko jak na naturalne procesy zanikania cennych okazów drzew.

           Uzdrowisko Solec Zdrój należy ratować na wszystkich szczeblach władzy administracyjnej, Ministerstwa ,służb konserwatorskich. Bijemy na alarm !!Uczulamy posłów,senatorów,społeczeństwo.

           Z tego powodu Polski Klub Ekologiczny Małopolska z jego Rada Naukowa(ponad 60 ekspertów) zwraca się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody o pilną kontrole gospodarowania zielenią wysoką w tym obiekcie i wyjaśnienie co było powodem tak znacznego zmniejszenia powierzchni zieleni wysokiej w Parku Zdrojowym. Jeżeli teren jest w rękach prywatnych, władze powinny tym bardziej zabezpieczyć to historyczne zabytkowe uroczysko przyrodnicze.

         Od władz gminy Solec Zdrój i Powiatu Buskiego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oczekujemy wyjaśnienia naszych obaw i zastrzeżeń. Upominamy się o trafne decyzje służące ratunkowi Uzdrowiska Solec Zdrój. PKE deklaruje udział naszych eksepertów w rozwiazywaniu problemów ekologicznych Gminy Solec Zdrój.

Z wyrazami szacunku                                                                                                                                                                                                                                 

  Prezes Zarządu Okręgu PKE

   Prof.dr  hab.Zbigniew Witkowski      

Przewodniczacy RN PKE Małopolska

dr Zygmunt Fura                                    

Nowa Etyka w dobie globalizacji. Wyzwania dla Kościoła. Cz. III – debata (wideo)

Zadania katolika w ochronie środowiska, teraz i w perspektywie. Czy potrzebna jest nowa etyka? Czy nie wystarczy powrót do źródeł, do etyki chrześcijańskiej?

Temat debaty nawiązuje do ksiażeczki pod takim samym tytułem autorstwa Margueritte A.Peters (wydawnictwo www.loretanki.pl).

Wykład – wstęp do dyskusji wygłosił prof. dr hab . Zbigniew Mirek. Po wykładzie odbyła się debata, w której udział wzięli: Andrzej Słomianowski (Niemcy) – literat i poeta. Ks. Arcybiskup Wacław Depo. Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski – Prezes Zarządu PKE Małopolska, lider Grupy Ekologia Konserwatywna, oraz Sławomir Mazurek, były Wiceminister Srodowiska, Główny Ekolog Banku Ochrony Srodowiska.

Debata odbyła się 15 marca 2021 r. w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

Organizatorzy: Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego – Małopolska oraz Fundacja Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej. Partnerzy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kraków, MPO Kraków, Wodociągi Kraków oraz Lafarge Polska.

Debatę prowadził prof. dr hab. Zbigniew Witkowski.

Zapraszamy do obejrzenia!

Montaż: Paweł Fura, Fundacja MIPiSE.

Ekodebata: Nowa etyka w dobie globalizacji. Wyzwania dla Kościoła. Odznaczenia, medale i nominacje (wideo).

Debatę poprzedziła  uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz  z okazji 40 lecia PKE Medali PKE-Małopolska.

Debata odbyła się 15 marca 2021 r. w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

Organizatorzy: Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego – Małopolska oraz Fundacja Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej. Partnerzy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kraków, MPO Kraków, Wodociągi Kraków oraz Lafarge Polska.

Zapraszamy do obejrzenia!

Montaż: Paweł Fura, Fundacja MIPiSE

Nowa etyka w dobie globalizacji. Wyzwania dla Kościoła. Wykład prof. Zbigniewa Mirka (wideo)

Wykład prof. Zbigniewa Mirka. Zadania katolika w ochronie środowiska, teraz i w perspektywie. Czy potrzebna jest nowa etyka? Czy nie wystarczy powrót do źródeł, do etyki chrześcijańskiej?

Temat debaty nawiązuje do ksiażeczki pod takim samym tytułem autorstwa Margueritte A.Peters (wydawnictwo www.loretanki.pl).

Debata odbyła się 15 marca 2021 r. w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.

Organizatorzy: Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego – Małopolska oraz Fundacja Międzynarodowy Instytut Polityki i Strategii Ekologicznej. Partnerzy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kraków, MPO Kraków, Wodociągi Kraków oraz Lafarge Polska.

Zapraszamy do obejrzenia!

Montaż: Paweł Fura, Fundacja MIPiSE

Życzenia noworoczne od PKE na 2021 rok

Niech Bóg pobłogosławi Nas  na wszystkie kolejne dni  nadchodzącego roku 2021. Oby  obfitował w wiele Bożych Łask, światło Ducha Świętego oraz niesłabnącą wiarę. Niech miłość, radość, szczęście i pokój na dobre zagoszczą w Naszych sercach, niosąc ukojenie od wszystkich trosk i uciążliwości jakie musimy pokonywać w czasach epidemii. Te uciążliwości pokonamy siłą i mocą naszej dobroci i Łaski Bożej. Otwórzmy nasze serca na przyjecie Łaski Bożej. Tak pięknych życzeń nigdzie nie znajdziecie, tylko od ekologów. Bo są one z serca, a nie tylko z głowy!
Życzą Prof. Zbigniew Witkowski i dr Zygmunt Fura   PKE-Małopolska

Życzenia Świąteczne A. D. 2020 od PKE Małopolska

W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam Zbawienie. Niech się rozraduje
serce i uwierzy Jezusowi, niech się umocni nadzieja .

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru obdaruje Nas pomyślnością i
szczęściem a Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Zapomnijmy o smutkach, uciążliwościach epidemii , uprzedzeniach, nieufności,
otwórzmy pudła słodkich marzeń, które są tak blisko nas pod choinką.
Ciepłem naszego serca otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy się do siebie.
Świąt magia niechaj zjedna Nas wszystkich,

Życzy Polski Klub Ekologiczny Małopolska

Prof. Zbigniew Witkowski i dr Zygmunt Fura

Andrzej Słomianowski korespondentem Ekologii Konserwatywnej

Naszym korespondentem z Niemiec jest poeta, pisarz i tłumacz Andrzej Słomianowski,  od 1973 roku mieszkający na Zachodzie (aktualnie Niemcy). Od 1999 roku członek Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Andrzej SŁOMIANOWSKI | Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Andrzej Słomianowski “Woda”

Woda jest wody nie ma

woda była woda będzie

wody nie będzie

co będzie

gdy wody nie będzie

koniec będzie

woda jest jeszcze

trzeba wodę rozumieć

trzeba wodę kochać

woda to my sami

to nasze życie

i cały nasz majątek

woda jest wszędzie

woda jest zawsze

woda jest wieczna

woda jest we krwi

w tkankach w komórkach

w pocie w ślinie w łzach

jest w łodydze w liściu

w korzeniu w ziemi

w skale w hydracie

woda to ruch

płynność upływ

dotykalny czas

p>przybiera postaci

wypełnia formy

sama bez formy

niepojęta jest

proteuszowa

bezforemność wody

forma jest przelotna

mówi woda

matka formy

flora fauna człowiek

czerpiemy wodę

z bożego źródła

woda nie jest nasza

źródło nie jest nasze

przyroda nie jest nasza

woda służy nam dobrze

i daje wszystko

woda jest cierpliwa

człowiek nie jest panem

człowiek jest sługą

człowiek jest złym sługą

nie krzywdźmy wody

nie trujmy źródła

uczmy się im służyć

Ekologiczne wątki w nauczaniu JP II

św. Jan Paweł II

Jan Paweł II – to jedna z najwybitniejszych postaci nie tylko XX w., ale całej historii kościoła i świata. Setna rocznica Jego urodzin, to dobra okazja do przywoływania wielu jego dokonań i myśli o nieprzemijającej aktualności. Wśród wielu adhortacji czy encyklik zabrakło, co prawda, całościowego dokumentu odnoszącego się do tzw. kwestii ekologicznej, jednak z wypowiedzi rozsianych w wielu dokumentach można zbudować jasną i bardzo całościowo ujętą wizję odnoszącą się do katolickiej nauki na temat relacji człowieka z jego szeroko rozumianym środowiskiem. Nie miejsce tu na rekonstruowanie tej wizji czy przywoływanie szerokiego spektrum myśli, które w tym względzie wypowiadał w różnym miejscu i czasie. Znajdziemy je w większości Jego dokumentów i publicznych wystąpień. Niektóre są wręcz nasycone problematyką ekologiczną lub w większości jej właśnie są poświęcone (homilia wygłoszona w Zamościu czy orędzie na XXIII Światowy Dzień Pokoju); w innych znajdziemy wiele ważkich konstatacji z tego zakresu (Centissimus annuus; Evangelium vitae; przemówienie do młodzież w Denver, homilia w Nowym Targu i wiele innych). Nie wchodząc w całe bogactwo tych myśli i nadmierne szczegóły, warto jednak sięgnąć do kilku przynajmniej czy kilkunastu wypowiedzi, które ukazują świeżość, bogactwo  i nowatorstwo myśli Jana Pawła II w tym względzie:

 • Początek Pontyfikatu JP II jest znamienny faktem ustanowienia Św. Franciszka z Asyżu Patronem Ekologów. Patron, od słowa „pater” (ojciec), to przede wszystkim ten, który dba o przekaz życia i przekaz oraz kształt środowiska jego wychowania (wzrostu i rozwoju), to równocześnie wzór do naśladowania i autorytet moralny. W tym właśnie charakterze przywołuje Jan Paweł II Św. Franciszka i jego radykalizm, ukazując tym samym własne postrzeganie problematyki ekologicznej.
 • Ekologia, to przede wszystkim nauka o relacjach życia z jego środowiskiem. W potocznym rozumieniu, jest to synonim ochrony przyrody i środowiska. Jan Paweł II uważa, że człowiek, jako byt relacyjny, jest nie tylko przedmiotem, ale i podmiotem ekologii, a jego relacje ze środowiskiem uwarunkowane są tym, jak człowiek postrzega i rozumie samego siebie i swoje miejsce w świecie; te zaś w zasadniczy sposób determinuje relacja człowieka z Bogiem, jako najważniejsza z relacji ekologicznych. Stąd, kwestia antropologiczno-teologiczna staje się dla Jana Pawła II kluczem do kwestii ekologicznej, Taka perspektywa prowadzi nas do Jego Oecologia humana „ekologii ludzkiej” wpisanej przede wszystkim w duchowość człowieka i ludzkie sumienie (z natury swojej, jak wiemy, ekologiczne). Stąd, dla Polskiego Papieża kryzys środowiska, jest przede wszystkim kryzysem moralnym – pierwotnym w stosunku do wszystkich innych kryzysów – a właściwe kształtowanie środowiska i odniesień do środowiska zaczyna się od właściwie ukształtowanego ludzkiego sumienia (w ścisłym odniesieniu do Boga). Nawrócenie ekologiczne staje się więc kluczem do odejścia od cywilizacji śmierci i umożliwia powrót do cywilizacji życia.  Nie może być inaczej; skoro bowiem Bóg jest życiem i dawcą wszelkich form życia, tylko On także zna pełnię potrzeb każdej formy. Życia i gwarantuję właściwe, czyli zbudowane na miłości, doń odniesienie.
 • Wiemy, choćby z codziennego doświadczenia, że podstawowa troska każdego wychowawcy, dbającego o właściwy wzrost i rozwój człowieka, zawiera się w prostej sentencji: „żebyś tylko nie wpadł w niewłaściwe środowisko”. Dla Jana Pawła II niewłaściwym środowiskiem jest nie tylko środowisko bez Boga, ale także środowisko, w którym Bóg i Jego postrzeganie sensu życia, nie są na pierwszym miejscu. Kluczowe wezwanie otwierające cały Jego pontyfikat: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”, jest wezwaniem na wskroś ekologicznym. Wzywa człowieka, by wrócił do swego naturalnego i pełnego środowiska, jakim był rajski ogród. Najważniejszym biotycznym elementem tego środowiska, jego swoistym „umbrela species” (gatunkiem parasolowym) był i jest sam Bóg. Zbawcza śmierć krzyżowa i Zmartwychwstanie Jezusa oraz perspektywa eschatologiczna przywracają, ze zdwojoną mocą, pierwotną logikę stworzenia, stanowiącą fundament bożo-ludzkiej oecologia humana; zapewnia ona  zrodzenie i formację „synów ludzkich”, na których oczekuję całe stworzenie „wzdychające aż dotąd w bólach rodzenia” (bólach, będących skutkiem grzechu człowieka). W tym kontekście warto przypomnieć, że kapłańska misja każdego chrześcijanina, wpisana w kapłaństwo samego Chrystusa, jest zasadniczym elementem bożo-ludzkiej ekologii. Nie można jednak być twórczym i pełnowartościowym elementem jakiegokolwiek środowiska, nie będąc  członkiem tego najważniejszego, jakim jest Kościół – mistyczne ciało Chrystusa, czy – w innym ujęciu – nie będąc latoroślą czerpiącą pokarm ze środowiska winnego krzewu.
 • Ekologia ludzka Jana Pawła II, jak widać, buduje przede wszystkim na ekologii ducha i naturalnych wspólnotach (według ustanowienia Bożego). Szczególnym w tym względzie środowiskiem formacyjnym jest rodzina.
 • Świadomość wagi formacyjnego środowiska pojawia się u Jana Pawła II bardzo wcześnie. To znamienne, że mianem ŚRODOWISKA właśnie, określił On wspólnotę młodzieży akademickiej wśród której działał. „Jemu chodziło o to, abyśmy w naszym duszpasterstwie zachowali swoją tożsamość chrześcijańską oraz patriotyczną opartą właśnie na Eucharystii, Ewangelii i wzajemnej przyjaźni” – napisała kiedyś członkini tej wspólnoty, pani Danuta Rybicka. Podkreślany tu wymiar patriotyczny oraz fakt że ŚRODOWISKO określane było także mianem „RODZINKI”, wskazuje, jaką wagę przywiązywał Jan Paweł II do tych dwu naturalnych wspólnot.
 • O rodzinie, którą postrzegał jako „sanktuarium życia” pisał: „pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej jest rodzina, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenie związane z prawdą i dobrem, uczy się kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy być osobą”. Dokonujący się na naszych oczach zamach na rodzinę i tradycyjnie rozumiane małżeństwo (jako związek mężczyzny i kobiety) stanowiące podstawę tej rodzinnej wspólnoty, zaliczał do tzw. cywilizacji śmierci i uważał za jedno z najważniejszych źródeł zagrożeń ekologicznych.
 • Należy podkreślić szczególną troskę, z jaką pochylał się nad pierwszym i najważniejszym środowiskiem człowieka, którym jest łono matki. Zabijanie poczętych i nienarodzonych jeszcze dzieci w łonach matek uważał za największą i wyjątkowo haniebną zbrodnię; dał temu wyraz szczególnie mocny w swojej homilii w Skoczowie.
 • Środowisko, opisane całym bogactwem Księgi Stworzenia, ma dla Jana Pawła II szczególne znaczenie. Jest bowiem ze swej natury dobre, jako owoc mądrości i miłości Boga. Ono jest także, co istotne  Jego własnością i przedmiotem Jego miłości – jako takie wpisane jest w logikę Jego stwórczego zamysłu, który od człowieka, jako opiekuna i dzierżawczy Bożego ogrodu, domaga się szacunku dla dzieła i zamysłu Boga.
 • Co istotne, „całe stworzenie głosi chwałę Pana” i pozwala człowiekowi rozpoznać Boga, oraz wyczytać Jego wielkość i mądrości z Księgi Stworzenia. Parafrazując, można powiedzieć, że nie można kochać Boga, którego się  nie widzi, nie kochając Jego dzieła, które się widzi.
 • Jan Paweł II czerpie z tego samego ducha, który A. Frosardowi, każe wypowiedzieć (ustami szatana) znaną myśl zawartą w jego „36 dowodach na istnienie diabła”:

     „Skoncentrowałem was w miastach, aby oderwać was od kontaktu z przyrodą, której elokwentna religijność doprowadza mnie do rozpaczy. Byle płatek róży daje początek kontemplacyjnej spirali, która dociera w końcu do krzywizny kosmosu, aby do baletu gwiazd dorzucić swój aromat. Miasto z jego mrowiem sześciennych domów, z przegrodami. z przebłyskiem pokawałkowanego nieba. fragmentaryzuje spojrzenie i wykoleja medytacje. Nieszczęśnik, który padnie jego ofiarą, jedną połowę życia spędza na drążeniu dziury w jego labiryncie, a drugą na poszukiwaniu drogi wyjścia”.

 • W tym kontekście warto przytoczyć jeszcze jedną wypowiedź Jana Pawła II: „Kto chce naprawdę odnaleźć samego siebie, musi nauczyć się obcować z przyrodą, bo oczarowanie jej pięknem wprowadza bezpośrednio w ciszę kontemplacji”. Mamy tu jeden z najważniejszy kluczy kultury otwartej na życie.
 • Nie mniej ważny jest fakt powiązania przez Jana Pawła II dwu kluczowych kwestii społeczno-cywilizacyjnych, jakimi są: zagrożenia środowiska i sprawa pokoju. W Orędziu na XXIII Światowy dzień pokoju podkreślił, że kryzys środowiska, wynikający z egoizmu, konsumpcjonizmu, chęci dominacji, pogardzie dla godności człowieka oraz braku szacunku dla Bożego dzieła stworzenia, to główne przyczyny globalnego kryzysu środowiska i równocześnie zagrożenia światowego pokoju.
 • Postrzeganie dóbr ofiarowanych człowiekowi przez Boga  jako dobra wspólnego przeznaczonego dla wszystkich w obecnym i przyszłych pokoleniach. Jako takie, tzn. jako dobro wspólne, środowisko nie może być egoistycznie zawłaszczane, eksploatowane bez umiaru czy marnotrawione.
 • To co z pewnością godne jest podkreślenia, to fakt, że Jego doświadczenia przyrody wyrastały z Jego osobistych przeżyć, w dużym stopniu związanych z turystyką (pieszą niżowa i górską, narciarską, kajakową i rowerową), którą uprawiał przez całe życie.
 • Na zakończenie, nie wyczerpując ogromnego bogactwa tematu, warto podkreślić, że na określenie swej bardzo szeroko rozumianej ekologi ujmującej bezpośrednie i pośrednie relacje mieszczące się w trójkącie Bóg-człowiek-przyroda, używał określeń integralna, albo zintegrowana ochrona środowiska lub ekologia integralna – terminów, które później Papież Franciszek uczynił kluczem swej encykliki Laudato Si.

To tylko niektóre, wybrane, aspekty nauczania Jana Pawła II w sprawach środowiskowych, do których warto sięgnąć jako aktualnego źródła refleksji, nie tylko z okazji 100 urodzin Papieża Polaka.

Tekst opracował:prof. dr hab. Zbigniew Mirek – Rada Naukowa PKE Małopolska